Reklamation og returnering

5. Reklamationer og mangler

5.1. Straks efter varemodtagelse på leveringsadressen skal køber foretage kontrol af den modtagne forsendelse.

5.2. Vil køber påberåbe sig mangler eller fejl, skal køber straks og senest 8 arbejdsdage efter leveringsdato skriftligt meddele Kathrineberg ApS om omfanget af manglen eller fejlens art.

5.3. Såfremt der er tale om en skjult fejl eller mangel, skal køber, såfremt køber vil påberåbe sig denne, straks og senest 8 arbejdsdage efter, at køber var eller burde være blevet bekendt med manglen skriftligt reklamere over denne.

5.4. Dokumenterede mangler eller fejl begået af Kathrineberg ApS vil blive efterleveret eller ombyttet for Kathrineberg ApS’s regning. Kan efterlevering eller ombytning ikke finde sted, har køber alene ret til tilbagebetaling af købesummen for de genstande, hvorpå der er mangler eller fejl.

9. Returvarer og emballage

9.1. Kun efter forudgående aftale modtages bestilte og leverede varer retur. Ved godkendt returnering skal varerne være bilagt kopi af faktura eller opgivelse af returnummer. Varen skal returneres i ubeskadiget original emballage.

9.2. Returnering af aftalte lagerførte varer inden 8 dage, krediteres uden returfradrag, men ekskl. eventuel forsendelsesudlæg. Ved fejlleverancer krediteres fuldt ud iht. pkt. 9.1, og nye varer fremsendes for Kathrineberg ApS’s regning.

9.3. Returnering af aftalte lagerførte varer senere end 8 dage fra levering, krediteres iht. pkt. 9.1, med et returfradrag på 20%.

9.4. Returvarer med ældre fakturadato end 12 måneder krediteres ikke.

9.5. Ordrebekræftede specielt fremstillede og specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Varer bedes returneres til:

Kathrineberg Sikkerhedsmateriel
Marielundvej 32 C, 1.
2730 Herlev

Husk at vedlægge kopi af faktura og returseddel.

Returseddel findes her

Vi holder ferielukket i uge 29 og 30

Fra d. 17/7 til og med d. 1/8

Der er stadig mulighed for at afgive ordre på vores hjemmeside
Ordre afsendes 1 gang ugentligt