Kathrineberg Sikkerhedsmateriel

Produkt Support

Asbest

Asbest

Arbejdet med asbest kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige asbestfibre. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især på lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig. Beskyttelse til arbejdet med asbest: Åndedrætsværn: P3 […]

PCB

Arbejdet med PCB kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige stoffer som PCB indeholder. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, der kan ophobe sig i kroppen. Stofferne optages ved indånding samt gennem huden og kan være kræftfremkaldende og skade fostre. Ved arbejde med PCB […]

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Arbejdet med skimmelsvamp kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som skimmelsvamp indeholder. Skimmelsvamp spreder sig i luften og er farlig ved indånding. Skimmelsvamp kan give forskellige symptomer, og man kan udvikle allergi. Beskyttelse der skal bruges til arbejdet med skimmelsvamp:   Åndedrætsværn: Halvmaske med A1P3 filter […]