Legepladsinspektion

Legepladsinspektion
Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde.

Erfaringen viser dog, at der kan opstå problemer, og derfor er det vigtigt hele tiden at tænke sikkerhed på og omkring din legeplads.

Ingen ønsker deres børn kommer til skade, men I nogle tilfælde opstår der desværre uheldige udfald, nemlig når der sker en alvorlig ulykke i forbindelse med legeredskabet.

Dette kan eksempelvis være fordi gyngen, vippen eller rutsjebanen ikke er i orden.

Ja. statistisk set.

I 2020 blev der registreret over 20.000 ulykker forbundet med legepladser. Nogle af dem med alvorlige udfald fordi redskabet/redskaberne ikke lever op til standarderne.

Derfor er det vigtigt, at man som legeplads ansvarlig bør sikre at legeplads redskaberne er i forsvarlig stand. Dette omhandler også det omkringliggende faldområde

Redskaberne på legepladsen bliver udsat for en del faktorer man sommetider godt kan glemme. Dette inkluderer naturligvis det slid som opstår naturligt fra børnenes leg,
men også vejret spiller en markant rolle for legeredskabets levetid. 
Det kan godt betale sig at tage den løbende vedligeholdelse af legepladsen seriøst da det er dyrt at udskifte redskaberne.

Legepladsen bør være et trygt sted hvor alle kan opholde sig uden, at bekymre sig om farer ved brug af legeredskaberne. 
Når redskaberne bruges, har barnet ofte fart på og der skal ikke meget til før der kan opstå ulykker og alvorlige følger.
Som eksempel kan den mindste sprække i legeredskabet betyde kvælning som følge af en hættesnor der vil kunne sætte sig fast. 
Dette kan opstå hvis et barn tager en tur ned af rutsjebanen hvis sideafskærmningen har åbne revner.

Er der krav om legeplads inspektion?

Bygningsreglementet 2018 (BR18) kræver overensstemmelse med de gældende standarder DS/EN 1176 for legepladsredskaber og ved overtrædelse kan dette medføre straf i form af bøde.
Derfor bør alle legepladser have en inspektionsplan, og det er til enhver tid ejeren som er ansvarlig for inspektionsplanen og redskabernes sikkerhed og vedligeholdelse. Du kan læse mere om dette på Bygningsreglementets hjemmeside. https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/16/Krav

Som det foreskrives i standarden, bør inspektionen af legepladsen foretages af en kvalificeret person.
En kvalificeret person bør være et individ der som minimum har kendskab til DS/EN 1176 standarderne og forstår hvad de indebærer og som er i stand til, at beregne den nødvendige sikkerhedsafstand til redskaberne.
Herunder bør personen være i stand til at vurdere eksempelvis faldunderlagets stand samt råde og vejlede til udbedring af evt. fejl og mangler på legeredskaber.  

Standarderne kan være temmelig indviklede fordi de kan referere til hinandens individuelle sikkerhedsforskrifter hvoraf disse indgår i risikovurderingen.
Der eksisterer eksempelvis særskilte standarder for gynger, karusseller, vipper og rutsjebaner hvoraf disse er baseret på erfaring og ikke mindst beregninger. 
Dog kan man komme langt blot ved at sørge for at rydde legepladsen for knust glas, dyreafføring, kanyler, skarpe kanter og blottede fundamenter.
Husk på, at det er dig som ansvarlig der skal foretage de daglige/ugentlige visuelle inspektioner, og i tilfælde af defekt på redskaberne, at igangsætte nødvendige tiltag for at genoprette sikkerhedsniveauet.

Hos Kathrineberg Sikkerhedsmateriel er vi klar over, at tiden er knap grundet de mange arbejdsopgaver der ligger for dagen på de danske arbejdspladser.

Grundet travlhed kan den rutine og det driftsmæssige eftersyn godt blive negligeret. Derfor tilbyder vi ud over det årlige eftersyn, at lave drift inspektion med 1-3 måneders interval.
Drift inspektionen er mere grundig end den rutinemæssige visuelle inspektion da denne fokuserer på drift og stabilitet.

Formålet med den årlige hoved inspektion er at beskrive redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilstand.
Hoved inspektionen bør ifølge den Europæiske standard DS/EN 1176 foretages af den føromtalte kvalificerede person mindst en gang om året.

Hos Kathrineberg Sikkerhedsmateriel tilbyder vi at lave en uvildig inspektion af jeres legeplads.
Vi kortlægger evt. farer på legepladsredskaberne og gør opmærksom på disse før uheldet er ude.

Ved den årlige hoved inspektion bliver redskaberne gennemgået for afvigelser i forhold til gældende standarder og der udarbejdes en inspektionsrapport, der i tekst og billeder viser afvigelserne i forhold til standarderne. 

Hvad koster det? 

Gældende priser for boligselskaber og offentlige legepladser

 

Redskabsantal pr. legeplads

 

Pris

 

1 – 3 legeredskaber

 

Kr. 1.395,00

 

4 – 7 legeredskaber

 

Kr. 1.695,00

 

8 – 12 legeredskaber

 

Kr. 1.895,00

 

13 – 19 legeredskaber

 

Kr. 2.295,00

 

20 – 25 legeredskaber

 

Kr. 2.695,00

 

Gældende priser udenfor kategorierne boligselskaber og offentlige legepladser

 

Redskabsantal pr. legeplads

 

Pris

 

1 – 4 legeredskaber

 

Kr. 1.895,00

 

5 – 7 legeredskaber

 

Kr. 2.295,00

 

8 – 13 legeredskaber

 

Kr. 2.795,00

 

14 – 18 legeredskaber

 

Kr. 3.195,00

 

19 – 25 legeredskaber

 

Kr. 3.495,00


Rapport fremsendes 6 til 10 dage efter inspektion. 


Ønsker du at bestille en inspektion?

Ring på 44912084 eller send en mail til kathrineberg@kathrineberg.com


Bemærk! Der pålægges kørsels omkostninger ved andre lokationer end Sjælland. 

Ingen produkter